Skupina 80 největších expertů na štěnice domácí udělala nový výzkum, do jaké míry začínají být štěnice domácí odolné vůči konkrétním chemickým postřikům (pesticidům). Výsledky nejsou velmi příznivé. Už výzkum z předchozího roku potvrdil, že štěnice domácí mají četné genotypy (genové soubory, dědičné vlohy), které umožňují to, že se po jistém čase stanou vůči postřikům odolné.

Proč se štěnice mohou stát odolné vůči postřiku?

Protože životní cyklus štěnice domácí včetně jejího rozmnožovacího cyklu je tak krátký, v porovnání s některými jinými živými organismy, že evoluční proces, který by za jiných okolností trval stovky let, ne-li více, je u štěnic jen záležitosti pár let. Zjednodušeně to znamená, že za pár let se celá populace štěnic může stát odolná vůči určitým pesticidům.

Jak konkrétně může dojít k tomu, že se štěnice stanou odolné vůči postřiku?

Podobně jako všechny živé organismy, i některé štěnice mají genové mutace, které jim umožňují přežít zásah pesticidem. Je tomu tak například v důsledku trochu hrubší kůže, která způsobí to, že konkrétní jedince postřik přežijí. Tyto jedinci se pak dále rozmnožují a vzniká tak celá populace štěnic postelových odolných vůči konkrétnímu postřiku. Na tuto populaci štěnic se pak musí použít jiný chemický postřik/pesticid. Vezměme si konkrétní příklad. V Brně nám může vzniknout populace štěnic odolná vůči pesticidu A a v Ostravě proti pesticidu B. V důsledku migrace obyvatelstva a přenosu štěnic nám tak může vzniknout další populace štěnic, tentokrát však již odolná vůči pesticidům A i B. To je scénář, kterého se obávají mnozí biologové.

Tento scénář je také jedním z důvodů, proč se při likvidaci štěnice domácí začaly používat i jiné metody, hlavně suchá horká pára v kombinaci s chemickým postřikem. Horká pára zničí všechny larvy a vajíčka štěnice domácí a o dospělé jedince se postará chemický postřik. Proto je genetická informace tak důležitá při výzkumu štěnice domácí a při vzniku nových chemických postřiků/pesticidů. Ve výzkumu však chybí finanční prostředky, protože štěnice nejsou prioritní hrozbou a stále není prokázáno, že by mohly přenášet nějaké nebezpečné choroby, jako např. komáři.

Více o tom, jak probíhá likvidace štěnice domácí, se dozvíte na naší podstránce LIKVIDACE ŠTĚNIC.